HORAIRES DU CLUB : FÉVRIER

ACCUEIL :
Lundi : 10h00 à 16h00
Mardi : Fermé
Mercredi : 10h00 à 16h00
Jeudi : 10h00 à 16h00
Vendredi : 10h00 à 16h00
Samedi et Dimanche : 09h00 à 16h00

BAR :
Lundi : 10h00 à 17h30
Mardi : Fermé
Mercredi : 10h00 à 17h30
Jeudi : 10h00 à 17h30
Vendredi : 10h00 à 17h30
Samedi et Dimanche : 09h00 à 17h30

PRO SHOP :
Lundi et Mardi : Fermé
Mercredi : 10h30 à 16h00
Jeudi : 10h30 à 16h00
Vendredi : 10h30 à 16h00
Samedi et Dimanche : 10h30 à 16h00